Statuten en reglement

De vereniging heeft de statuten opgesteld en notarieel laten vastleggen. Op deze pagina kunnen de statuten en het huishoudelijke reglement worden gevonden.

Statuten

Huishoudelijk reglement