Vertrouwenspersoon

TP Warmenhuizen is een vereniging waarbij iedereen met plezier bezig is met tennis en padel. De leden moeten zich thuis voelen binnen de vereniging. Samen zorgen wij voor een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. De praktijk kan helaas anders zijn. In onze samenleving komt het voor dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Bij TP Warmenhuizen hebben wij dan ook een externe vertrouwenscontactpersoon aangesteld (VCP). De VCP is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten. 

Onze vertrouwenscontactpersoon is:

Kelly Nannes

[email protected] 

Bij Kelly kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden en vrijwilligers.